>
Maaspoort is een wijk ingeklemd tussen A2, A59 en de drukke doorgaande Maaspoortweg. De luchtkwaliteit is in dit deel van Brabant landelijk gezien vrij slecht en bovengenoemde factoren dragen niet bij aan een schone lucht. Op basis van rondvragen blijkt dat de meningen van de Maaspoorters over de lucht in hun wijk sterk verdeeld zijn; sommigen vinden het prima, anderen vreselijk, maar het is in ieder geval zo dat niemand een duidelijk zicht op de werkelijke situatie en mogelijk lokale verschillen heeft.

Professionele meetapparatuur is erg duur en om die reden wordt er op relatief weinig plaatsen echt gemeten. Cijfers komen voornamelijk door middel van berekeningen tot stand en dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar geeft weinig inzicht in lokale verschillen. Maaspoort Meet! is een project geïnitieerd door The Things Network samen met enkele enthousiaste buurtbewoners. Het doel is om op straatniveau inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit door middel van goedkopere sensoren, binnen de grenzen van wat technisch met dergelijke apparatuur mogelijk is.
AFRONDING

Maaspoort Meet! loopt ten einde. Het is anders gelopen dan we hadden verwacht. De sensoren hebben prima gefunctioneerd. Ze zijn ondanks weer en wind blijven werken en ook waren de meetwaarden van de sensoren onderling redelijk samenhangend. Dit wil dus zeggen dat de metingen ook echt ergens op gebaseerd waren, en we hebben uit professionele hoek gehoord dat men dat met dit type sensoren niet voor mogelijk had gehouden.

Wel bleek het helaas erg lastig om de (relatieve) meetwaarden om te rekenen naar een gangbare eenheid. Dit houdt in het bijna niet mogelijk is om uitspraken over de luchtkwaliteit te doen. Om het met temperatuur te vergelijken; als het temperatuur was zouden we kunnen zien dat water in een fluitketel op het vuur steeds warmer wordt. Wat we niet kunnen zien is het verschil tussen kokend water en een lekkere douchetemperatuur. De reden hiervoor is dat onze sensor bijvoorbeeld de waarde 4325 teruggeeft. Als dat even later bijvoorbeeld 4865 (dus hoger) is dan is het water dus warmer, maar we weten niet of dat dan 37 graden of 100 graden is. Dat was eigenlijk wel de insteek. Bij temperatuur kun je nog ijs en kokend water gebruiken om de sensoren af te stellen. Iets dergelijks is bij fijnstof helaas niet eenvoudig mogelijk.

Voor de duidelijkheid: Sensoren die gewoon eenvoudig een begrijpelijke waarde geven bestaan niet voor een redelijke prijs.

Daarnaast is gebleken dat de animo in de wijk nogal eenzijdig is. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen en verzoeken van mensen om sensoren op te hangen. Wat achterbleef was hulp in praktische zin; solderen, experimenteren en rekenen. We hebben het echt niet helemaal zelf hoeven doen want enkele buurtbewoners hebben erg bruikbare hulp aangeboden. Dank hiervoor! Om de plannen helemaal uit te voeren was er echter veel meer hulp nodig, en op basis van de enthousiaste geluiden vooraf hadden we hier wel op gerekend. Om deze reden hebben we de oorspronkelijke doelstellingen moeten afzwakken. Het omrekenen van de meetwaarden hebben we bijvoorbeeld noodgedwongen voorlopig gelaten voor wat het is.

We zetten het project daarom in de ijskast. De sensoren op zich lijken prima te zijn, en zodra iemand tijd/zin/etc heeft om met de analyse aan de slag te gaan stellen we de ruwe data beschikbaar. Daarnaast zal in de nabije toekomst de eerste sensor van luftdaten.info in de wijk opgehangen worden. Dit zijn modernere, goedkopere en nauwkeurigere sensoren die voor enkele tientjes eenvoudig zelf te bouwen zijn. Dit is dus ook een uitstekend alternatief voor iemand die zo'n sensor in z'n eigen achtertuin op wil hangen. Via het bijbehorende platform is ook heel eenvoudig de eigen luchtkwaliteit uit te lezen en dit speelt mee in de beslissing Maaspoort Meet! niet verder te ontwikkelen.

Tenslotte: een lijstje namen is altijd incompleet dus dat zullen we ook maar achterwege laten. We willen graag iedereen die in welke vorm dan ook meegeholpen heeft hartelijk danken voor de hulp. Deze heeft in ieder geval bijgedragen aan bewustzijn. De stand van techniek gaat ook steeds verder, en mogelijk zorgen de behaalde resultaten in de toekomst voor een vliegende start om op een later moment nauwkeurigere metingen uit te kunnen voeren.


NIEUWS

JAARWISSELING 2017-2018

Tijdens afgelopen jaarwisseling zijn 3 sensoren van Maaspoort Meet! blijven meten. De resultaten tonen dat er een flinke piek op middernacht is geweest. Uit de ruwe data blijkt dat de piek eigenlijk nog hoger is dan in de grafiek met gemiddelden getoond wordt, maar het is ook zichtbaar dat het fijnstof weer snel zakt. Na enkele uren ziet het er vrij normaal uit. Dit beeld is in lijn met het “Samen Meten” project van het RIVM, dat hier te volgen is. Via deze site kan ook informatie om zelf een sensor te plaatsen gevonden worden.

Opvallend is de langdurige hoge concentratie van 30 december. Deze piek is bij andere RIVM Samen Meten meetpunten ook zichtbaar, en komt waarschijnlijk door een combinatie van het weer en van het feit dat dit de laatste vuurwerk-verkoopdag was. Het vuurwerk dat overdag afgestoken wordt is meestal vuurwerk dat dichter bij de grond ontploft en zo op ooghoogte voor meer uitstoot zorgt.

Grappig detail is het piekje rond 31 december vroeg in de avond. Dit zie je ook bij andere stations. Een mogelijke verklaring kon wel eens zijn dat je hier terugziet dat ouders even wat vuurwerk afsteken voor hun kleine kinderen naar bed gaan.
Nieuwsarchief
ACTUELE MEETGEGEVENS

 
Nieuwsarchief
 
 
 
       
 
Het RIVM onderkent de toegevoegde waarde van dit soort goedkope sensoren. Men heeft tijdens de jaarwisseling een experiment hiermee uitgevoerd en is van plan hun experiment open te stellen voor externe sensoren.

Het doel is inzicht in de precieze praktische bruikbaarheid te krijgen. Zodra dit mogelijk is worden de Maaspoortsensoren ook gekoppeld
 
Smart Citizen concept, ofwel slimme burgers. Meten wordt door buurtbewoners gedaan en elke 2 weken zullen sensoren circuleren. Dit is nodig om de mindere nauwkeurigheid van goedkope meetapparatuur te corrigeren.

En zo komen we ook weer met nieuwe buren in contact!
 
De meetgegevens worden als ‘open data’ beschikbaar gesteld. Op deze site zullen resultaten getoond worden en het staat andere sites of groepen vrij deze over te nemen of te gebruiken. Ook zullen ze via het RIVM gaan helpen om dit soort metingen veel breder toe te passen.
 
      
LINKS

TheThingsNetwork.org

The Things Network - Den Bosch community

RIVM - samenmetenaanluchtkwaliteit.nl

Nieuwsarchief


MEER INFO

martijnquaedvlieg@hotmail.com