NIEUWS

JAARWISSELING 2017-2018

Tijdens afgelopen jaarwisseling zijn 3 sensoren van Maaspoort Meet! blijven meten. De resultaten tonen dat er een flinke piek op middernacht is geweest. Uit de ruwe data blijkt dat de piek eigenlijk nog hoger is dan in de grafiek met gemiddelden getoond wordt, maar het is ook zichtbaar dat het fijnstof weer snel zakt. Na enkele uren ziet het er vrij normaal uit. Dit beeld is in lijn met het “Samen Meten” project van het RIVM, dat hier te volgen is. Via deze site kan ook informatie om zelf een sensor te plaatsen gevonden worden.

Opvallend is de langdurige hoge concentratie van 30 december. Deze piek is bij andere RIVM Samen Meten meetpunten ook zichtbaar, en komt waarschijnlijk door een combinatie van het weer en van het feit dat dit de laatste vuurwerk-verkoopdag was. Het vuurwerk dat overdag afgestoken wordt is meestal vuurwerk dat dichter bij de grond ontploft en zo op ooghoogte voor meer uitstoot zorgt.

Grappig detail is het piekje rond 31 december vroeg in de avond. Dit zie je ook bij andere stations. Een mogelijke verklaring kon wel eens zijn dat je hier terugziet dat ouders even wat vuurwerk afsteken voor hun kleine kinderen naar bed gaan.

 
 
 
EEN NIEUWE KOERS

We hebben de laatste tijd flink getest en daar zijn een aantal verrassende inzichten uitgekomen. De sensoren zijn veel nauwkeuriger dan we verwacht hadden en daarom zijn grote aantallen minder belangrijk. De installatie komt wel erg precies en daarnaast blijft het omrekenen van de meetwaarde naar de officiële eenheid erg lastig. We gaan de aanpak daarom aanpassen.

- de sensoren gaan niet rouleren maar worden op vaste plekken opgesteld. 1 in Zilverpark (weinig verkeer), 1 aan de Maaspoortweg (veel verkeer), 1 op Hambaken/De Haren (effect A59) en 1 in Empel (effect A2). Op die manier kunnen we rekening houdend met de windrichting mooi het effect van die wegen meten en daarnaast verkleint een vaste plek het risico op een verkeerde installatie.

- als referentie wordt buiten het project om een veel nauwkeurigere semi-professionele fijnstofmeter aangeschaft. Hierdoor zijn de resultaten van de andere sensoren beter te vergelijken. Deze zal een paar maanden parallel aan de projectsensoren draaien.

- de meetresultaten van zowel de simpele als de nauwkeurigere sensor zullen binnenkort realtime online geplaatst worden. Op die manier dragen wij het project over aan de wijk en kan iedereen meepuzzelen om het raadsel te ontcijferen. Gaandeweg gaan we ook extra gegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid, windrichting, etc koppelen.

- de planning wordt losgelaten. Er is op dit moment al veel tijd in het project gaan zitten en de actieve projectleden doen dit naast hun vaak drukke baan en gezin. Een strakke planning was vooral belangrijk als sensoren zouden gaan circuleren, maar nu dat van de baan is wordt het tempo wat teruggeschroefd.
 
 
 
ACTUELE MEETGEGEVENS

Op dit moment is het grootste deel van de sensoren dicht bij elkaar opgesteld om te bekijken of ze het onderling met elkaar eens zijn. En goed nieuws: dat blijken ze verrassend goed te zijn. De lijntjes lopen nog niet helemaal over elkaar maar dat is normaal, en door ze nu een week dicht bij elkaar te laten staan kunnen we uitrekenen welke correctie per sensor nodig is.

Als officiële maat voor fijnstof wordt ug/m3 (microgram per kubieke meter) gebruikt. Het is helaas nog niet gelukt om de leeswaardes van de sensoren naar deze eenheid te vertalen en we kunnen zeker nog hulp hierbij gebruiken. Als iemand zin heeft om mee te puzzelen is aanmelding mogelijk door het sturen van een mailtje. Toch zijn de resultaten al dusdanig dat we jullie graag mee in de keuken willen laten kijken om te tonen dat er wel degelijk werkende sensoren in het veld staan die onderling samenhangende data meten.Een punt om te benoemen zijn de grote pieken. Dit zijn foutieve metingen waarvan we nog niet precies weten hoe ze veroorzaakt worden. Het heeft iets met de combinatie van zonlicht en schaduw te maken. Dat heeft invloed omdat de sensoren op basis van infrarood werken, maar het fijne hopen we snel duidelijk te krijgen. Let op: de temperatuur die getoond wordt is niet de buitentemperatuur maar de temperatuur binnenin de sensorhuisjes.
 
 
 
DE SENSOREN ONDERLING VERGELEKEN

Nadat de eerste sensor op 4 februari geplaatst is zijn er ondertussen nog 3 volgende sensoren bijgekomen. De sensor die bij de Lachende Vis stond is tijdelijk teruggehaald voor nieuwe software, waardoor alle sensoren nu in een straal van een paar honderd meter in zilverpark staan. Ze zouden dus ongeveer hetzelfde moeten meten. Omdat ze nog niet gecalibreerd zijn hoeven de lijntjes niet perse over elkaar heen te lopen, maar het is voor nu al heel mooi om te zien dat het verloop in ieder geval sterk overeenkomt. Dit is bemoedigend voor de toekomst en betekent dat we nu eens verder kunnen gaan kijken naar hoe de ruwe data om te vormen is naar zinvolle meetresultaten.

 
 
 
PLAATSING EERSTE SENSOR

Op 4 februari is onder toeziend oog van de camera van Omroep Brabant de eerste sensor bij De Lachende Vis op de Empelsedijk geplaatst. Voor deze locatie is gekozen omdat aan de ene kant de A2 er vlak naast ligt en aan de andere kant een heel stuk polder, dus hierdoor kan het effect van de windrichting goed gemeten worden. De onderstaande grafiek toont de meetresultaten tot nu toe. Omdat deze sensor nog niet gecalibreerd is zijn is de schaalverdeling weggelaten aangezien die voorlopig per definitie onbetrouwbaar is. Wel geeft het een aardig inzicht in de schommelingen. Ook blijkt zo natuurlijk dat de sensor in ieder geval storingsvrij werkt. In een later stadium wordt ook de invloed van luchtvochtigheid uit de resultaten gefilterd want het lijkt er op dat deze voor enkele pieken in de getoonde grafiek zorgt. Analyse van de gegevens is redelijk arbeidsintensief dus mensen met gevoel voor onderzoek en statistiek die interesse hebben hieraan mee te werken worden zijn van harte welkom.

** LET OP ** onderstaande toont dus voorlopig op geen enkele manier of de kwaliteit goed of slecht is. Het geeft de eerste weken alleen nog maar inzicht in de schommelingen!

Omroep Brabant - Buurtbewoners Maaspoort gaan zelf de lucht onderzoeken die zij dagelijks inademen.


 
 
Terug