NIEUWS

JAARWISSELING 2017-2018

Tijdens afgelopen jaarwisseling zijn 3 sensoren van Maaspoort Meet! blijven meten. De resultaten tonen dat er een flinke piek op middernacht is geweest. Uit de ruwe data blijkt dat de piek eigenlijk nog hoger is dan in de grafiek met gemiddelden getoond wordt, maar het is ook zichtbaar dat het fijnstof weer snel zakt. Na enkele uren ziet het er vrij normaal uit. Dit beeld is in lijn met het “Samen Meten” project van het RIVM, dat hier te volgen is. Via deze site kan ook informatie om zelf een sensor te plaatsen gevonden worden.

Opvallend is de langdurige hoge concentratie van 30 december. Deze piek is bij andere RIVM Samen Meten meetpunten ook zichtbaar, en komt waarschijnlijk door een combinatie van het weer en van het feit dat dit de laatste vuurwerk-verkoopdag was. Het vuurwerk dat overdag afgestoken wordt is meestal vuurwerk dat dichter bij de grond ontploft en zo op ooghoogte voor meer uitstoot zorgt.

Grappig detail is het piekje rond 31 december vroeg in de avond. Dit zie je ook bij andere stations. Een mogelijke verklaring kon wel eens zijn dat je hier terugziet dat ouders even wat vuurwerk afsteken voor hun kleine kinderen naar bed gaan.

 
 
 
AFRONDING

Maaspoort Meet! loopt ten einde. Het is anders gelopen dan we hadden verwacht. De sensoren hebben prima gefunctioneerd. Ze zijn ondanks weer en wind blijven werken en ook waren de meetwaarden van de sensoren onderling redelijk samenhangend. Dit wil dus zeggen dat de metingen ook echt ergens op gebaseerd waren, en we hebben uit professionele hoek gehoord dat men dat met dit type sensoren niet voor mogelijk had gehouden.

Wel bleek het helaas erg lastig om de (relatieve) meetwaarden om te rekenen naar een gangbare eenheid. Dit houdt in het bijna niet mogelijk is om uitspraken over de luchtkwaliteit te doen. Om het met temperatuur te vergelijken; als het temperatuur was zouden we kunnen zien dat water in een fluitketel op het vuur steeds warmer wordt. Wat we niet kunnen zien is het verschil tussen kokend water en een lekkere douchetemperatuur. De reden hiervoor is dat onze sensor bijvoorbeeld de waarde 4325 teruggeeft. Als dat even later bijvoorbeeld 4865 (dus hoger) is dan is het water dus warmer, maar we weten niet of dat dan 37 graden of 100 graden is. Dat was eigenlijk wel de insteek. Bij temperatuur kun je nog ijs en kokend water gebruiken om de sensoren af te stellen. Iets dergelijks is bij fijnstof helaas niet eenvoudig mogelijk.

Voor de duidelijkheid: Sensoren die gewoon eenvoudig een begrijpelijke waarde geven bestaan niet voor een redelijke prijs.

Daarnaast is gebleken dat de animo in de wijk nogal eenzijdig is. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen en verzoeken van mensen om sensoren op te hangen. Wat achterbleef was hulp in praktische zin; solderen, experimenteren en rekenen. We hebben het echt niet helemaal zelf hoeven doen want enkele buurtbewoners hebben erg bruikbare hulp aangeboden. Dank hiervoor! Om de plannen helemaal uit te voeren was er echter veel meer hulp nodig, en op basis van de enthousiaste geluiden vooraf hadden we hier wel op gerekend. Om deze reden hebben we de oorspronkelijke doelstellingen moeten afzwakken. Het omrekenen van de meetwaarden hebben we bijvoorbeeld noodgedwongen voorlopig gelaten voor wat het is.

We zetten het project daarom in de ijskast. De sensoren op zich lijken prima te zijn, en zodra iemand tijd/zin/etc heeft om met de analyse aan de slag te gaan stellen we de ruwe data beschikbaar. Ook heeft het RIVM ons concrete informatie gegeven over hoe ons sensornetwerk komende jaarwisseling aan hun netwerk te koppelen is voor een opvolging van het vuurwerkexperiment van afgelopen jaar. Dit gaan we dus ook doen. Resultaten zullen via het RIVM portal te zien zijn en tegen die tijd zullen we op deze site ook een linkje plaatsen.

Tenslotte: een lijstje namen is altijd incompleet dus dat zullen we ook maar achterwege laten. We willen graag iedereen die in welke vorm dan ook meegeholpen heeft hartelijk danken voor de hulp. Deze heeft in ieder geval bijgedragen aan bewustzijn. De stand van techniek gaat ook steeds verder, en mogelijk zorgen de behaalde resultaten in de toekomst voor een vliegende start om op een later moment nauwkeurigere metingen uit te kunnen voeren.

 
 
 
EEN NIEUWE KOERS

We hebben de laatste tijd flink getest en daar zijn een aantal verrassende inzichten uitgekomen. De sensoren zijn veel nauwkeuriger dan we verwacht hadden en daarom zijn grote aantallen minder belangrijk. De installatie komt wel erg precies en daarnaast blijft het omrekenen van de meetwaarde naar de officiële eenheid erg lastig. We gaan de aanpak daarom aanpassen.

- de sensoren gaan niet rouleren maar worden op vaste plekken opgesteld. 1 in Zilverpark (weinig verkeer), 1 aan de Maaspoortweg (veel verkeer), 1 op Hambaken/De Haren (effect A59) en 1 in Empel (effect A2). Op die manier kunnen we rekening houdend met de windrichting mooi het effect van die wegen meten en daarnaast verkleint een vaste plek het risico op een verkeerde installatie.

- als referentie wordt buiten het project om een veel nauwkeurigere semi-professionele fijnstofmeter aangeschaft. Hierdoor zijn de resultaten van de andere sensoren beter te vergelijken. Deze zal een paar maanden parallel aan de projectsensoren draaien.

- de meetresultaten van zowel de simpele als de nauwkeurigere sensor zullen binnenkort realtime online geplaatst worden. Op die manier dragen wij het project over aan de wijk en kan iedereen meepuzzelen om het raadsel te ontcijferen. Gaandeweg gaan we ook extra gegevens zoals temperatuur, luchtvochtigheid, windrichting, etc koppelen.

- de planning wordt losgelaten. Er is op dit moment al veel tijd in het project gaan zitten en de actieve projectleden doen dit naast hun vaak drukke baan en gezin. Een strakke planning was vooral belangrijk als sensoren zouden gaan circuleren, maar nu dat van de baan is wordt het tempo wat teruggeschroefd.
 
 
 
ACTUELE MEETGEGEVENS

Op dit moment is het grootste deel van de sensoren dicht bij elkaar opgesteld om te bekijken of ze het onderling met elkaar eens zijn. En goed nieuws: dat blijken ze verrassend goed te zijn. De lijntjes lopen nog niet helemaal over elkaar maar dat is normaal, en door ze nu een week dicht bij elkaar te laten staan kunnen we uitrekenen welke correctie per sensor nodig is.

Als officiële maat voor fijnstof wordt ug/m3 (microgram per kubieke meter) gebruikt. Het is helaas nog niet gelukt om de leeswaardes van de sensoren naar deze eenheid te vertalen en we kunnen zeker nog hulp hierbij gebruiken. Als iemand zin heeft om mee te puzzelen is aanmelding mogelijk door het sturen van een mailtje. Toch zijn de resultaten al dusdanig dat we jullie graag mee in de keuken willen laten kijken om te tonen dat er wel degelijk werkende sensoren in het veld staan die onderling samenhangende data meten.



Een punt om te benoemen zijn de grote pieken. Dit zijn foutieve metingen waarvan we nog niet precies weten hoe ze veroorzaakt worden. Het heeft iets met de combinatie van zonlicht en schaduw te maken. Dat heeft invloed omdat de sensoren op basis van infrarood werken, maar het fijne hopen we snel duidelijk te krijgen. Let op: de temperatuur die getoond wordt is niet de buitentemperatuur maar de temperatuur binnenin de sensorhuisjes.
 
 
 
DE SENSOREN ONDERLING VERGELEKEN

Nadat de eerste sensor op 4 februari geplaatst is zijn er ondertussen nog 3 volgende sensoren bijgekomen. De sensor die bij de Lachende Vis stond is tijdelijk teruggehaald voor nieuwe software, waardoor alle sensoren nu in een straal van een paar honderd meter in zilverpark staan. Ze zouden dus ongeveer hetzelfde moeten meten. Omdat ze nog niet gecalibreerd zijn hoeven de lijntjes niet perse over elkaar heen te lopen, maar het is voor nu al heel mooi om te zien dat het verloop in ieder geval sterk overeenkomt. Dit is bemoedigend voor de toekomst en betekent dat we nu eens verder kunnen gaan kijken naar hoe de ruwe data om te vormen is naar zinvolle meetresultaten.

 
 
 
PLAATSING EERSTE SENSOR

Op 4 februari is onder toeziend oog van de camera van Omroep Brabant de eerste sensor bij De Lachende Vis op de Empelsedijk geplaatst. Voor deze locatie is gekozen omdat aan de ene kant de A2 er vlak naast ligt en aan de andere kant een heel stuk polder, dus hierdoor kan het effect van de windrichting goed gemeten worden. De onderstaande grafiek toont de meetresultaten tot nu toe. Omdat deze sensor nog niet gecalibreerd is zijn is de schaalverdeling weggelaten aangezien die voorlopig per definitie onbetrouwbaar is. Wel geeft het een aardig inzicht in de schommelingen. Ook blijkt zo natuurlijk dat de sensor in ieder geval storingsvrij werkt. In een later stadium wordt ook de invloed van luchtvochtigheid uit de resultaten gefilterd want het lijkt er op dat deze voor enkele pieken in de getoonde grafiek zorgt. Analyse van de gegevens is redelijk arbeidsintensief dus mensen met gevoel voor onderzoek en statistiek die interesse hebben hieraan mee te werken worden zijn van harte welkom.

** LET OP ** onderstaande toont dus voorlopig op geen enkele manier of de kwaliteit goed of slecht is. Het geeft de eerste weken alleen nog maar inzicht in de schommelingen!

Omroep Brabant - Buurtbewoners Maaspoort gaan zelf de lucht onderzoeken die zij dagelijks inademen.


 
 
Terug